Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Sanastoa

Varaa aika

Aivoverenkiertohäiriö (AVH): on aivojen verenkierron häiriötila, joka voi olla ohimenevä tai siitä voi seurata aivohalvaus eli aivoinfarkti. AVH aiheuttaa aivojen toimintahäiriön, jonka seurauksena ilmenee esim. kielellisiä tai motorisia ongelmia.

Aivovamma: Aivovamma on tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, joka syntyy päähän kohdistuvasta iskusta, liike-energiasta tai aivoihin tunkeutuvasta esineestä. Erittäin lievän aivovamman (aivotärähdyksen), saaneista suurin osa toipuu oireettomaksi. Vakavimmissa vammoissa todennäköisesti jää pysyviä oireita esimerkiksi muistin häiriöt, voimakas väsymys ja aloitekyvyn heikkeneminen. Oireita voivat olla myös toiminnan ja ajattelun hidastuminen, sanojen löytämisen vaikeus, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet sekä mahdollisesti fyysiset oireet kuten päänsärky, epilepsia ja erilaiset halvausoireet.

CP-oireyhtymä: on syntymässä tai varhaislapsuudessa saatu pysyvä aivovaurio, joka vaikeuttaa vartalon liikkeiden hallintaa ja lihaskoordinaatiota. Erilaisten terapioiden (kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia) sekä apuvälineiden avulla voidaan edistää CP-vammaisten elämänlaatua.

Fasettilukko: Selkänikamat niveltyvät toisiinsa päällekkäin pienten nivelten välityksellä. Fasettilukko-oireilla tarkoitetaan selkänikamien välisten pienten nivelten liikkuvuuden ja elastisuuden vähenemistä ja tästä voi olla seurauksena kovakin selkäkipu.

Iskias: Iskias eli lonkkahermosärky on selkäytimestä lähtevän lonkkahermojuuren ärtymisestä johtuvaa heijastuskipua alaraajoissa. Syynä tähän voi olla esimerkiksi tulehdus tai lannerangan välilevytyrä tai lannekanavan ahtauma. Syynä voi olla myös välilevyn rappeuma, se on erityisesti tyypillinen raskasta fyysistä työtä tekevien keskuudessa.

Kraniosakraaliterapia: Kraniosakraaliterapialla vaikutetaan kraniosakraalijärjestelmään, jonka tehtävänä on suojata selkäydintä, aivoja sekä avustaa selkäydinnestekiertoa. Hoidot vaikuttavat mm. hengitys,-verenkierron,-ja lymfajärjestelmään, hermostolliseen ja hormonaaliseen toimintaan, sisäelimiin, luustoon ja pehmytkudoksiin.

Lumbago: Lumbago eli noidannuoli on ristiselässä tuntuva äkillinen kipu ja jäykkyys, jonka aiheuttaa esimerkiksi painavan esineen väärin nostaminen tai selän äkillinen kiertoliike. Osaltaan siihen voi vaikuttaa myös kylmyys tai veto. Noidannuoleen liittyy usein voimakas lihaskramppi. Paikallaan ollessa kipua ei usein tunnu, mutta pienikin liike aiheuttaa voimakkaan ja terävän kivun.

Myopatia: Lihastaudeiksi eli myopatioiksi kutsutaan sairauksia, jotka aiheuttavat luurankolihasten heikkenemistä ja surkastumista. Useimmat lihastaudit ovat perinnöllisiä. Sairauden edetessä liikkuminen vaikeutuu, apuvälineiden ja ulkopuolisen avun tarve kasvaa. Lihastaudit etenevät yleensä hitaasti eivätkä vaikuta elinikään, mutta on myös nopeasti eteneviä lihassairauksia (esimerkiksi ALS, Duchennen lihasdystrofia tai SMA I-II).

MS-tauti: MS-tauti on krooninen etenevä neurologinen eli keskushermoston sairaus. MS-tautia on naisilla lähes kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä. Yleisin sairastumisikä on noin 20-40 vuotiaana. MS-tauti on yksilöllinen ja monimuotoinen sairaus. Kaikkea tietoa sen oireista, etenemisestä tai hoidosta ei voi soveltaa kaikkiin tapauksiin.

Pronaatio: Pronaatio on jalan normaali liike, kun jalka ottaa vastaan iskua kävelyssä tai juoksussa. Jalka tarvitsee pronaatiota toimiakseen oikein. Pronaatio tapahtuu alemmassa nilkkanivelessä ja se kuvastaa jalan sisäänpäin kulkevaa liikettä kantaiskun jälkeen.  Kuitenkin joissakin tapauksissa jalka antaa liiaksi periksi sisäänpäin, jolloin puhutaan ylipronaatiosta.

Plantaarifaskiitti: Kantapäässä tuntuvan kivun yleisin syy on kantaluuhun kiinnittyvän jalkapohjan jännekalvon tulehdus eli plantaarifaskiitti. Kyse on yleensä jalkapohjan jännekalvon kroonisesta ylirasituksesta johtuva kiputila.

Piriformis: Piriformislihas sijaitsee syvällä pakarassa ristiluun ja reisiluun yläosan välissä. Piriformis-syndrooma tarkoittaa piriformislihaksen kiristymisestä johtuvaa iskiashermon pinnetilaa. Vaiva on kuitenkin suhteellisen harvinainen iskiaskivun aiheuttaja.

Paraplegia: Alaraajahalvaus (paraplegia) on vamma, jossa molemmat alaraajat ovat täysin halvaantuneet ja myös suolisto sekä virtsarakko ovat lamaantuneet. Syynä on selkäytimen vaurioituminen onnettomuuden tai sairauden seurauksena.

Parkinsonin tauti: Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Taudin syytä ei tiedetä, eikä sitä osata parantaa. Oireita hoidetaan lääkkeillä ja kuntoutuksella.

Rotator Cuff: Kiertäjäkalvosin (Rotator Cuff) on anatominen termi, jolla tarkoitetaan olkanivelen nivelpussin yläosaa, jota vahvistaa neljä olkapäätä tukevaa ja liikuttavaa lihaksen jännettä. Kiertäjäkalvosimeen liittyvä kiertäjäkalvosinoireyhtymä on olkapään sairauksista yleisin. Yleensä ensin aiheutuu jännevaurio ja tätä seuraa tulehdus.

Supinaatio: Supinaatio on pronaation vastakkainen liike ja sillä tarkoitetaan alemman nilkkanivelen  kääntymistä ylikorostuneesti ulospäin. Supinaatio tekee nilkasta (ja keskijalkaterästä) yleisesti jäykän ja heikentää luonnollista iskunvaimennusta. Tyypillisiä ongelmia supinoivalla jalalle ovat mm. akillesjänteen ja polven ulkoreunan kiputilat sekä rasitusmurtumat.

Tetraplegia: Eli neliraajahalvaus johtuu selkäytimeen tai aivoihin kohdistuneesta vauriosta, jonka johdosta henkilö menettää osittain tai kokonaan kykynsä liikuttaa käsiä ja jalkoja. Selkäydinvaurioita aiheuttavat useimmiten liikennetapaturmat, kaatumiset ja putoamiset.

    Kysy meiltä

    Suomen johtavana fysioterapian, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana Auron haluaa auttaa sinua voimaan paremmin. Olipa vaivasi pieni tai suuri, kysy meiltä. Vastaamme mielellämme.