Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Nivelrikko

Varaa aika

Polven ja lonkan nivelrikko

Yleisimmät toimintakykyä ja liikkumista haittaavat nivelrikot ovat polvessa ja lonkassa, mutta sitä voi esiintyä missä tahansa nivelessä, esimerkiksi sormen nivelissä. Oireileva nivelrikko esiintyy tyypillisesti 50 ikävuoden jälkeen. Rakenteelliset nivelrikkomuutokset, kipu ja toimintakyvyn rajoittuminen etenevät polven ja lonkan nivelrikossa yleensä hitaasti. Nivelrikkodiagnoosin saaneelle henkilölle on hyvä tehdä huolellinen fysioterapeuttinen tutkiminen oireiden ja ongelmien syiden arvioimiseksi.

Katso webinaari polven nivelrikosta.

Oireileva nivelrikko

Polven ja lonkan nivelrikon oireiluun liittyy nivelen kipu sitä liikuteltaessa ja kuormitettaessa ja nivelen liikerajoitus. Röntgenkuvauksessa havaitut nivelrikkomuutokset (nivelraon kaventuminen) eivät aina ole yhteydessä niveloireisiin. Nivelen oireilun syynä voi olla nivelrikko tai syyt, jotka eivät liity nivelrikkoon tai liittyvät siihen osittain. Lääkärin ja fysioterapeutin tekemä tutkimus on tärkeää kivun syyn selvittämiseksi.

Hoitosuositukset

Suomessa on polven ja lonkan nivelrikon hoidosta julkaistu Hyvä fysioterapiakäytäntö suositus, Käypä hoito suositus ja Kelan Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia työpaperi. Hoitosuositusten mukainen keskeinen viesti polvi- ja lonkkanivelrikon hoidossa painottaa harjoittelua, painon pudotusta ja omahoidon ohjausta. Harjoittelu ja riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden ylläpitäminen tai lisääminen on terveyden heikkenemisen ehkäisyn kannalta tärkeää. Näyttöön perustuvasta tiedosta huolimatta on esitetty huolta, että nivelrikkopotilaille ei tarjota riittävästi hoitosuositusten mukaista hoitoa ja että nivelrikkoa pidetään edelleen pelkästään osana normaalia ikääntymistä vähäisine hoitovaihtoehtoineen.

Nivelrikon ennaltaehkäisy?

Polvi- ja lonkkanivelrikon vaaratekijät jaetaan systeemisiin ja paikallisiin tekijöihin. Systeemisiin tekijöihin kuuluvat mm. ikääntyminen, perimä ja lihavuus. Mikäli näitä esiintyy, nivelrusto saattaa olla alttiimpi paikallisille vaaratekijöille, joita ovat mm. nivelvammat, raskas liikunta ja raskas työ, nivelten kehityshäiriöt ja virheasennot. Ennaltaehkäisyn kulmakivinä pidetään lihavuuden ja nivelvammojen ehkäisyä. Lihavuuden merkitys nivelrikon riskitekijänä on katsottu liittyvän epäfysiologisen kuormituksen lisäksi aineenvaihdunnalliseen, hormonaaliseen ja tulehdukselliseen yhteyteen. Epäfysiologisen kuormituksen kohdistuminen normaaliin nivelrustoon katsotaan olevan yksi mahdollinen nivelrikon syntymekanismiin vaikuttava tekijä. Epäfysiologista kuormitusta aiheuttaa lihavuuden lisäksi mm. virheellinen kuormitus, lihasheikkous sekä asento- ja liikeaistimuksen heikentyminen.

Polven nivelrikko

Oireileva polven nivelrikko voi olla reisiluun ja sääriluun välisessä nivelessä, lumpionivelessä tai kummassakin näissä. Kipua voi olla polven etuosassa tai koko polven alueella. Oireilua esiintyy polvessa erilaisissa toiminnoissa, kuten rappuja noustessa ja laskeutuessa, kyykistyessä, polvistuessa, kävellessä, juostessa ja pyöräillessä. Huomioitavaa on, että polven oireiluun vaikuttavat tekijät voivat olla lonkasta johtuvia (lonkan asento, lonkasta tulevat heijasteoireet), lannerangasta johtuvia heijasteoireita tai nilkan asentoon kuormituksessa liittyviä oireita. Hyvä lääkärin ja fysioterapeutin tekemä tutkimus selventää polven oireiluun vaikuttavia tekijöitä.

Lonkan nivelrikko

Oireileva lonkan nivelrikko on hieman haasteellisempi todeta kuin polven nivelrikko. Lonkkanivelperäisessä kivussa nivuskipu on tyypillistä. Nivuskipua esiintyy lonkkaa liikuteltaessa, eteenpäin kumartuessa, kävellessä ja esim. sukkia/kenkiä pukiessa. Pakarakipu on myös yleistä, mutta nivuskipua tulisi esiintyä tämän lisäksi. Lonkan nivelrikosta johtuva kipua saattaa heijastaa reiden etuosaan ja polven sisäosaan. Pakaran takaosan kipu voi mahdollisesti olla lanneranka- tai lantioperäinen ja pakaran sivuosan kipu saattaa olla itse pakaralihaksen heikkoudesta johtuvaa lihaskipua. Koska syyt ovat moninaiset, on perusteellinen lääkärin ja fysioterapeutin tekemä tutkimus lonkan röntgenkuvauksen lisäksi tarpeen.

Nivelrikon hoito

Keskeiset menetelmät nivelrikon hoidossa ovat harjoittelu, painon pudotus ja omahoidon ohjaus. Harjoittelun vaikutusmekanismit liittyvät lihasvoimaan, asento- ja liikeaistimukseen, sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoon, painon pudotukseen ja suotuisiin vaikutuksiin mahdollisissa oheissairauksissa, kuten sydän- ja verenkiertoelimistön terveydessä. Polvi- ja lonkkanivelrikkoon liittyvä alaraajojen lihasvoiman heikkous, lihasheikkouden yhteys alentuneeseen toimintakykyyn ja muu alentunut fyysinen suorituskyky luovat hyvät perustelut harjoittelulle. Lihasvoimaharjoittelun on todettu vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä. Yhdistämällä lihasvoima-, sydän- ja verenkiertoelimistön harjoittelu ja liikkuvuusharjoittelu saadaan parempi vaikutus kivun vähenemiseen ja toimintakyvyn lisääntymiseen, kuin yksittäisellä harjoittelumuodolla. Kuntosalilla tapahtuvan lihasvoimaharjoittelun lisäksi vedessä tehtävä harjoittelu on todettu tehokkaaksi. Jos polvi- ja lonkkanivel sietää hyppelyharjoittelua, on se hyvä ja perusteltu harjoittelumuoto nivelrikossa luuston vahvistamiseksi. Harjoittelun suotuisat vaikutukset liittyvät myös mielialaan, hyvinvointiin ja lisääntyneeseen pystyvyyden tunteeseen.

Milloin tekonivelleikkaukseen?

Lääkärin ja fysioterapeutin tulee osata arvioida sitä, missä vaiheessa hän suosittelee potilaalle ortopedin vastaanottoa tekonivelarvion tekemiseksi. Arvioitavia tekijöitä ovat röntgenkuvan lisäksi kipu, kävelymatka ja toiminnalliset rajoitukset ja – löydökset.

Fysioterapia on osa jälkihoito tekonivelleikkauksen jälkeen. Tekonivelleikkauksen jälkeinen fysioterapia ja harjoittelu tapahtuu leikkaavan sairaalan ja ortopedin  ohjeiden mukaisesti.

Mika Ulaska, Fysioterapeutti, OMT

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija

Polven ja lonkan nivelrikon hyvä fysioterapiakäytäntö suositustyöryhmän jäsen

MINUN TARINANI: ”Polvi paremmaksi”

Kuusikymmentävuotias Marja kaatui bussissa polvensa päälle. Polvi turposi ja koko jalkaa särki.
“Samassa polvessa jo vanha vamma, joka ei ollut koskaan täysin parantunut.”

Lue miten fysioterapia auttoi Marjaa.

    Kysy meiltä

    Suomen johtavana fysioterapian, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana Auron haluaa auttaa sinua voimaan paremmin. Olipa vaivasi pieni tai suuri, kysy meiltä. Vastaamme mielellämme.