Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Nilkan nyrjähdys

Varaa aika


Huonosti paranevaan tai erittäin kivuliaan nilkan kuntoutukseen kannattaa kiinnittää huomiota, jottei nilkasta jää epävakaata, jalkaterään jää kipuja tai vamman jälkeiset liikerajoitukset aiheuta ongelmia muualla jalassa. Turhan usein nilkan nyrjähdysten jälkeinen kuntoutus ohitetaan kuitenkin olankohautuksella.

Nilkan nyrjähdyksessä nilkan ympärillä oleville nivelsiteille kohdistuu vaurioita. Jos jalalle varaaminen tuottaa kipua ja kävelinen ei onnistu kunnolla, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.

Nyrjähdyksistä noin puolet tapahtuu urheilussa, mutta tapaturma voi tapahtua myös esimerkiksi kävellessä, liukastuttaessa tai astuttaessa kiven päälle. Yleisimmin vamma tapahtuu kantaluun kääntyessä sisäänpäin (inversioon), mutta harvoin se voi kääntyä ulospäin (eversioon).

Tyypillisessä nivelsidevammassa suurin aristus on pienellä alueella nivelsiteiden kiinnityskohdassa. Nilkan nyrjähdyksen jälkeen alueen asento- ja liikeaistin toiminta voi olla heikentynyttä sekä koukistus (dorsifleksio) voi olla liikelaajuudeltaan rajoittunutta. Nilkan nyrjähdys on riski uudelle nyrjähtämiselle. Noin 40 % nyrjähtäneistä nilkoista jää kroonisesti epävakaiksi. Harjoittelulla ja nilkan tuennalla voidaan vähentää nilkan uudelleen nyrjähtämisen riskiä (Vuurberg 2018).

Hoito

Teidän on syytä hakeutua terveydenhuoltoon, jos kipu estää normaalia kävelyä. Esimerkiksi päivystyksestä saadaankin akuuttivaiheen tarkempi ohjaus sekä varmistetaan ettei nilkassa ole murtumaa. Ensimmäisten 2–3 vuorokauden aikana (akuuttivaihe) kylmän käyttö, kohoasento ja kompressio ovat tärkeässä roolissa. Heti vamman jälkeen jalka onkin syytä nostaa sydämen yläpuolelle, käyttää kompressiota sekä kylmää. Kylmää on syytä käyttää parin tunnin välien 15 minuutin ajan, mutta paleltumien varalta kylmäpakkauksen ja ihon välinen pintä on syytä suojella kankaan avulla. Varpaiden ja polven pumppausliikkeet kuuluvat myös akuuttivaiheen ohjeistukseen. Askelta tulisi keventää kyynärsauvojen avulla sen verran, että jalalla pystyy astumaan luontevasti ilman kipua. Vähintään ensimmäisten viikkojen aikana vamman jälkeen nivelsiteitä on suojattava ulkoisella tuella. Lääkäri voi tarvittaessa suosittaa sopivan tulehduskipulääkekuurin alkuvaiheen kipuun ja turvotukseen.

Tutkimusten mukaan nilkkatuen avulla vähennetään riskiä nilkan uudelleen nyrjähtämiselle. Normaalin väestön lisäksi erityisesti urheilijat hyötyvät nilkkatuen käytöstä (Vuurberg 2018.) Nilkkatuen käyttöaika riippuu vamman vakavuudesta ja henkilön aktiivisuudesta. Tyypillinen
käyttöaika on pari viikkoa, mutta urheilijoille he suosittelevat tuentaa kolmesta kuuteen viikkoa. Kirjallisuudessa on myös 3-6 viikon käyttösuosituksia nilkkatuille muillekin kuin urheilijoille. Nilkan kinesioteippaus voidaan yhdistää nilkkatuen käyttöön, mutta kinesioteippaus yksinään ei anna riittävää tukea epävakaaseen nilkkaan (Vuurberg 2018). Tuesta on hyötyä myös, jos nilkka jää epävakaaksi. Nilkan nyrjähdyksistä kärsiville urheilijoille tehdyssä tutkimuksessa (N=384) harjoitteluryhmässä nilkan vammat uusiutuivat vuoden seurannassa 27%:lla ja nilkkatukiryhmässä uusiutuminen tapahtui 15%:lla. Tuolloin tukea on syytä käyttää suunnan muutoksia sisältävissä liikuntamuodoissa ja liikuttaessa epävakaalla alustalla (Janssen 2014). Tukevammat tuet sopivat paremmin nilkan nyrjähdyksen kuntoutukseen kun elastiset sidokset tai teippaukset (Vuurberg 2018).

Julkisesta terveydenhuollosta voidaan saada ensimmäisiksi viikoiksi nilkkatuki, mutta se ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Nauhallinen Stabilizing Speed Pro brace -nilkkatuki sopii pidempiaikaisempaan käytöön, esimerkiksi lievän nyrjähdyksen tai osittaisen repeämän jälkeen tai tukemaan epävakaata/ instabiilia nilkkaa suunnan muutosta sisältävissä liikuntamuodoissa tai liikuttaessa epävakaalla alustalla.

Nyrjähdyksen kuntoutuksessa on huomioitava, että jalkaterää on syytä käyttää kivuliaan vaiheen jälkeen mahdollisimman normaalilla liiketavalla. Alussa kävelyn keventäminen voidaan tehdä kivun mukaan kyynärsauvojen avulla.

Akuutin vaiheen jälkeen on syytä alkaa asteittaisesti harjoittelemaan jalkaterää. Kuntoutuksella pyritään normalisoimaan liikkuvuus, lihasvoima sekä asentotunto (Vuurberg 2018). Kuntoutukseen liittyy myös nilkkatuen käyttö. Heikosti kuntoutettu nilkka voi jäädä epävakaaksi. Toipumisaika vakavemmasta nilkan nyrjähdyksestä on yksilöllistä. Askellus voi olla kivutonta noin kahdeksan viikon kuluttua. Juoksemaan osa pystyy jo kuuden viikon kuluttua, mutta toisilla tähän voi mennä puolikin vuotta (van Rijn 2008). Vaurioituneen nivelsiderakenteen paraneminen kestää yleensä 3–6 viikkoa (Saarelma 2016).

Suosittelemme hakeutumaan nilkan nyrjähdykseen liittyen fysioterapeutille, jos teidän nivelsiteenne on repeytynyt kokonaan, ette ei ole saanut jalan varaamiskivusta huolimatta terveydenhuollosta harjoitusohjeita, kuntoutuminen on pitkittynyt, harrastatte paljon suunnan muutoksia sisältävää liikuntamuotoa, teillä on pitkittynyttä kipua tai esimerkiksi terveydenhuollosta saatujen valmisohjeiden noudattamisesta huolimatta jalka tuntuu epävakaalta. Jos jalassa on varaamiskipua, niin vamman jälkeinen harjoittelu on erityisen tärkeää. Harjoittelun lisäksi liikelaajuuksien alenemasta johtuvaa pitkittynyttä pronaatiota ja jalan sisäpuolen kipua voidaan hoitaa yksilöllisillä pohjallisilla. Lisäksi pohjallisista saattaa olla apua epävakaan nilkan tasapainon edistämisessä (Hamlyn 2012).

Suosittelemme käymään akuutin vaiheen jälkeen uudelleen terveydenhuollossa, jos punoitus tai kuumotus jatkuvat akuutin vaiheen jälkeen, teillä on pahoinvointia tai askellus on kivuliasta lääkärin arvioiman ajan jälkeenkin.

Nilkkaan voidaan lääkärin arvion mukaan harkita leikkausta, jos konservatiivisista hoitomenetelmistä (kuten nilkkatuet, harjoitusohjeet yms.) ei ole hyötyä (Vuurberg 2018). Leikkaukseen joudutaan kuitenkin turvautumaan varsin harvoin. Nilkan uudelleen nyrjähtämisen ennaltaehkäisyssä nilkkatuet ja harjoittelu ovatkin vaikuttavia hoitotapoja. (Vuurberg 2018).

Tekstin kirjoittajana toiminut Auronin fysioterapeutti Antti Mässeli

Lähteitä:

Hamly, Chris, Docherty, Carrie, L & Klossner Joanne 2012. Orthotic Intervention and Postural Stability in Participants With Functional ancle Instability After an Accommodation Period. J Athl Train 2012 Mar-April; 47 (2): 130–135

Janssen K, Van Mechelen W & Verhagen E. Bracing superior to neuromuscular training for the prevention of self-reported recurrent ankle sprains: a three-arm randomised controlled trial. British Journal of Sports Medicine. 2014 August; 48 (16): 1235–1239

Saarelma, Osmo 2017. Nilkan nyrjähdys. Duodecim, Terveysportti

Van Rijn RM, van Os AG, Bernsen RM, ym. What is the clinical course of acute ankle sprains? A systematic literature review. Am J Med 2008;121:324-31

Vuurberg, Gwendolyn, Hoorntje, Alexander, Wink, Lauren, van der Doelen, Brent, van den Bekerom, Michel, Dekker, Rienk, van Dijk, Niek, Krips, Rover, Loogman, Masja, Ridderikhof,
Milan, Smithuis, Frank, Stufkens, Sjoerd, Verhagen, Evert, de Bie, Rob & Kerkhoffs, Gino 2018. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. British Journal of Sports Medicine 3/2018. 1-15

    Kysy meiltä

    Suomen johtavana fysioterapian, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana Auron haluaa auttaa sinua voimaan paremmin. Olipa vaivasi pieni tai suuri, kysy meiltä. Vastaamme mielellämme.