Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Mitä toimintaterapia on?

Varaa aika

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakasta toimimaan mahdollisimman omatoimisesti omassa arkiympäristössään. Toimintaterapiassa etsitään erilaisia apuvälineitä ja toimintatapoja, kun kehityksen häiriöt, muutokset, sairaudet tai vammat rajoittavat toimintakykyä. Toimintaterapian sisältö muodostuu asiakaslähtöisesti ja voi vaihdella paljonkin riippuen asiakkaan iästä ja kuntoutuksen tavoitteista.

Tavoitteena mielekäs arki

Ensisijaisesti toimintaterapiassa pyritään aina ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti on tukena etsimässä toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta asiakas voi vaikuttaa omaan arkeensa mahdollisimman paljon. Toimintaterapiassa voidaan tukea ja vahvistaa myös esimerkiksi työssäjaksamista, sosiaalisia taitoja tai leikkitaitoja. Toimintaterapia toteutetaan aina asiakkaan toiveet, elämäntilanne ja voimavarat huomioiden.

Sinun näköistä kuntoutusta

Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta voidaan arvioida esimerkiksi testeillä, haastattelemalla sekä havainnoimalla.

Toimintaterapiassa toiminnot ja harjoitteet mietitään aina asiakaslähtöisesti asiakkaalle mielekkääksi ja motivoivaksi. Toimintaterapeutti voi etsiä, kokeilla ja hankkia yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeisiin sopivia apuvälineitä tai valmistaa yksilöllisiä ortooseja. Toimintaterapeutti voi yhdessä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa ehdottaa ja suunnitella kodinmuutostöitä, joilla taataan turvallinen omatoimisuutta ja elämänlaatua tukeva koti- ja arkiympäristö.

Toimintaterapia voi yksilökuntoutuksen lisäksi toteutua myös ryhmämuotoisena. Lasten toimintaterapiassa yhteistyötä tehdään aina lapsen päiväkodin, koulun sekä perheen kanssa. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa keskitytään tukemaan omatoimisuutta ja toimintakykyä heidän elämäntilanteidensa tärkeissä toiminnoissa kuten harrastuksissa, leikeissä ja koulussa tai päiväkodissa. Kouluvalmiuksien arviointi ja niiden kehittäminen on myös osa toimintaterapeuttien osaamista.

Auronissa ammattitaitoiset toimintaterapeutit

Toimintaterapiaa saa antaa laillistettu kuntoutusalan ammattilainen, joiden rekisteri TERHIKKI löytyy internetistä.

Auronista löytyy ammattitaitoisia toimintaterapeutteja ympäri Suomea. Auronin toimintaterapeutit ovat Kelan vaativan kuntoutuksen palveluntuottajia.

Lue lisää toimintaterapiapalveluistamme

Lue toimintaterapiasta terapeutin näkökulmasta

Pyydä lisätietoja palveluistamme

Saitko tarvitsemaasi tietoa?

Anna meille palautetta tai esitä toiveita. Arvostamme sekä plussia että miinuksia.

    Kysy meiltä

    Suomen johtavana fysioterapian, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana Auron haluaa auttaa sinua voimaan paremmin. Olipa vaivasi pieni tai suuri, kysy meiltä. Vastaamme mielellämme.