Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Mistä huimaus johtuu?

Varaa aika

Huimaus eli vertigo on yleinen vaiva, jolle voi olla monia syitä. Joka kymmenes meistä hakeutuu jossain elämänsä vaiheessa lääkäriin huimauksen vuoksi.

Mitä huimaus eli vertigo on?

Huimauksen tunne on häiriö aistimuksessa suhteessa ympäristöön. Aistimushäiriö koetaan, kun liikutetaan kehoa suhteessa ympäristöön tai kun kohteet/esineet liikkuu suhteessa henkilöön. Kyseessä on häiriintynyt kyky orientoida kehoa ympäristöön, esineisiin, tilaan ja painovoimaan. Huimaus on tasapainottomuuden tunne.

Varaa aika huimauksen ensiapuun tästä.

Huimauksen syyt

Huimausta on erityyppistä ja usein syyt ovat hyvälaatuisia ja hoidettavissa. On kuitenkin huomioitava ja muistettava vakavampikin syy. Huimauksen syiden tutkiminen on hyvä tehdä yhteistyössä lääkärin ja fysioterapeutin kanssa, koska syyt huimaukseen ovat moninaiset.

Syitä huimaukseen ovat mm. kaularangan asento- ja liikehäiriöt, hyvälaatuinen asentohuimaus (sisäkorvan tasapainoelin), ortostaattinen hypotensio (verenpaineen säätelyn häiriö makuulta istumaan ja pystyyn noustessa) ja joidenkin lääkkeiden sivuvaikutukset. Eri osa-alueista tuleva viesti ei täsmää ja jonkin osa-alueen toiminta on häiriintynyttä. Tiettyyn rajaan asti pystymme mukautumaan häiriöön.

Huimausta vai tasapainovaikeuksia?

Huimaukseen liittyy tasapainovaikeuksia. Tasapainovaikeuksiin voi olla myös muita syitä, kuin varsinaiset huimausta aiheuttavat tekijät. Nämä on syytä arvioida. Tasapainovaikeudet voivat liittyä mm. huonoon näkökykyyn ja alaraajojen kautta tukevan viestinnän heikentymiseen, johon voi liittyä hermostolliset- ja alaraajojen lihas- ja niveltoimintaan liittyvät syyt.

Kaularankaperäinen huimaus

Kaularankaperäisessä huimauksessa kaularangan asento- ja liikeaisti on häiriintynyt.  Kaularangasta tulevan aistimuksen tehtävänä on tiedostaa pään asento suhteessa vartaloon, yleinen asentokontrolli sekä silmän (katseen) ja pään välinen yhteistoiminta.

Kaularankaperäinen asennon ja liikkeen hahmottamisen häiriö heikentyy niskakivussa, kaularankaan kohdistuneissa vammoissa (kuten peräänajokolareissa) ja kaularangan liikehäiriöissä. Erityisesti yläkaularangan liike- ja asentohäiriöt ovat usein syynä kaularankaperäiseen huimaukseen. Tämä johtuu kaularangan nivelten ja lihasten tuottamasta häiriintyneestä viestinnästä.

Kaularankaperäistä huimausta on syytä epäillä, jos huimauksen lisäksi esiintyy niskakipua ja kaularangan liike- ja asentohäiriöitä. Kaularankaperäistä huimausta ei ole aina helppo provosoida vastaanotolla, joten kaularangan tarkempi tutkiminen fysioterapeutin tekemänä on tarpeen. Tällöin arvioidaan myös se, onko huimauksen syynä mahdollisesti kaularangan asennon ja liikkeen kautta provosoituva verenkiertohäiriö.

Hyvälaatuinen asentohuimaus (sisäkorvan tasapainoelin)

Hyvälaatuisella asentohuimauksella tarkoitetaan sisäkorvan tasapainoelimen häiriintyneestä toiminnasta aiheutuvaa huimausta. Sisäkorvan tasapainoelimessä on kolme kaarikäytävää, jotka huolehtivat tasapainon säätelystä. Jos kaarikäytäviin kertyy kidehiukkasia, häiritsee se tasapainoelimen toimintaa. Huimaus on usein karusellimaista ja pahenee makuulle mentäessä. Huimaus voi provosoitua myös kävellessä kääntyessä ja kumartuessa, kun noustaan ylös. Asennon vaihtaminen on huimausta provosoivaa.

Sisäkorvan tasapainoelimen häiriöt on usein helppo todeta vastaanotolla ja huimaus on provosoitavissa erilaisilla asento- ja liiketestillä. Sisäkorvaperäisen huimauksen hoitona käytetään erilaisia asentohoitoja, jotka lääkäri tai fysioterapeutti ohjaa asiakkaalle.

On arvioitu, että 25-30% hyvälaatuisesta asentohuimauksesta kärsivistä oireilee pitkittyvästi. Asentohoidot ovat tehokas tapa hoitaa tätä huimauksen syytä ja suurimmalla osalla huimaus saadaan poistumaan. Mikäli huimaus uusiutuu, tehdään asentohoidot uudelleen.

Ikääntymiseen liittyvä huimaus ja tasapainovaikeudet

Ikääntymiseen liittyvä huimaus ja tasapainovaikeudet ovat usein monen tekijän yhteisvaikutus. Koska huimaus voi aiheuttaa kaatumisia ja kaatumisiin voi liittyä luiden murtumisia (erityisesti ranne ja reisiluun kaula), on ikääntyneiden huimauksen ja tasapaino-ongelmien syiden selvittäminen tärkeää.

Tekijöitä huimaukseen ja tasapaino-ongelmiin voivat olla seuraavat:

 • Tasapainon yleinen huononeminen eri syistä, joita voivat olla:
  • Alaraajojen lihasvoiman heikkeneminen
  • Alaraajojen nivelten asento- ja liikehäiriöt
  • Jalkapohjien kautta tulevan viestinnän huononeminen
  • Aistien heikkeneminen: näkökyky, kaihi
 • Kaularangan toimintaan liittyvät ongelmat: asento- ja liikehäiriöt
 • Sisäkorvan tasapainoelin
 • Verenpaineen säätelyn häiriö (ortostaattinen hypotensio): asennon muutos makuulta istumaan ja seisomaan aiheuttaa huimausta
 • Lääkityksen sivuvaikutus

Lopuksi?

Koska huimaukseen (ja tasapainovaikeuksiin) on monia eri syitä, on hyvä hakeutua lääkärin ja/tai fysioterapeutin arvioon, jotta hoito on huimauksen ja tasapainovaikeuksien syihin vaikuttavaa. Syitä voi olla yhtäaikaisesti useampikin. Hyvällä ja perusteellisella lääkärin ja/tai fysioterapeutin tutkimisella suljetaan pois ne syyt, jotka vaativat jatkotutkimuksia.

Fysioterapeuttiseen huimauksen hoitoon kuuluvat kaularankaperäinen huimaus, hyvälaatuinen asentohuimaus ja ikääntymiseen liittyvä huimaus ja tasapainovaikeudet syiden mukaisesti. Auron fysioterapeutit osaavat auttaa huimauksen hoidossa. Et tarvitse lääkärin lähetettä.

Mika Ulaska, Fysioterapeutti OMT, TULE fysioterapian erikoisasiantuntija

Haluatko lisää tietoa?

Saitko tarvitsemaasi tietoa?

Anna meille palautetta tai esitä toiveita. Arvostamme sekä plussia että miinuksia.

Lue myös:

Mistä niskakipu johtuu?

Niskan ja hartian jumin eli jännitysniskan hoito

  Kysy meiltä

  Suomen johtavana fysioterapian, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijana Auron haluaa auttaa sinua voimaan paremmin. Olipa vaivasi pieni tai suuri, kysy meiltä. Vastaamme mielellämme.