Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Turun Fysiokulma

Ensimmäinen käyntikerta: TURUN FYSIOKULMA AUTTAMASSA ANNEA OTTAMAAN SELKÄVOITTO KIVUSTA. Turun fysiokulmaTurun Fysiokulma on myös mukana ”sodassa turhia lääkkeitä vastaan/ihmiskokeessa”. Meille kuntoutettavaksi valikoitui Anne joka on kärsinyt vaihtelevista alaselkä kivuista jo 15 vuoden ajan. Ajoittain kivut ovat olleet säteileviä issias tyyppisiä kipuja vieden liikkumis- ja kävelykyvyn lähes täysin. Nyt keväästä 2016 asti selkä on ollut taas selvästi kivuliaampi. Kipu paikantunut koko ristiselän alueelle ja vasemman pakaran päälle. Anne kertoi pelkäävänsä kipua, koska se esiintyy tietyissä liikkeissä niin terävänä ja voimakkaana. Anne on hakenut apua kipuihinsa lääkäristä, työfysioterapiasta ja harjoittelee nyt säännöllisesti personal trainerin kanssa. Mikään näistä ei ole kuitenkaan ratkaissut Annen selkäkipu ongelmaa.

Turun Fysiokulman vastaava OMT-fysioterapeutti ja tuki- ja liikuntaelin vaivojen asiantuntija Jani Männistö haastatteli, tutki ja teki ns. koehoidon Annelle ensimmäisen kerran viime viikolla 4.1.2016. Ensimmäisellä kerralla OMT-fysioterapeutti kävi läpi yhdessä Annen kanssa hänen taustansa, kipu- ja sairaushistorian sekä mahdolliset vasta-aiheet eri hoitomuodoille. Jo haastattelun aikana fysioterapeutti teki havainnointia asiakkaan tavoista olla ja liikkua sekä ns. kliinistä päättelyä. Kliinisellä päättelyllä tarkoitetaan asiakaan kertoman, fysioterapeuttisen tutkimisen ja mahdollisten muiden esitietojen (kuvantamiset ym.) perusteella tehtyjä johtopäätöksiä joiden avulla kyseinen ongelma pystytään varmentamaan, luokittelemaan ja hoitamaan sekä kuntottamaan tehokkaasti ja kohdennetusti. 
Anne seisoi mieluummin kuin istui ja sanoi huomanneensa seisomisen olevan parempi hänelle selkäkivun takia. Anne kuvasi selkäkivun aiheuttamaa haittaa numeerisesti tällä hetkellä 4/10 (0-10 asteikolla, kun 0=huonoin mahdollinen ja 10=paras mahdollinen), kivun voimakkuus samalla asteikolla oli 5/10. Selkäkivusta johtuen vaikeimmiksi päivittäisiksi aktiviteeteiksi Anne nimesi: kävelyn, kyykistymisen ja tuolilta ylösnousun joissa toimintakyky oli alentunut tasolle 14/30 (0=huonoin mahdollinen ja 30=paras mahdollinen). Anne kertoi, että selkäkivun historiassa on jaksoja jolloin kipu on ”säteillyt” vasempaan alaraajaan aina jalanpohjaan asti. Nyt kipu paikallistui enemmän ristiselän alueelle ja vasempaan pakaraan, ei sen alapuolelle. 
Koska taustalla oli ollut säteilevää kipua Annen tutkiminen aloitettiin tarkoilla neurologisilla testeillä. Näissä ei havaittu poikkeavaa ja testien pohjalta voitiin kliinisesti päätellä, että kyseessä ei ole neurogeenin ongelma (hermon tulehduksesta/ärsytyksestä johtuvaa). Myös ihotunto, refleksi vasteet, lihasvoimat ym. olivat symmetriset molemmissa alaraajoissa. Mistä Annen oireet sitten johtuivat? Seuraavaksi tarkastettiin Annen ryhti, tapa käyttää selkää, tehtiin erilaisia kipuprovokaatiotestejä, lihas- ja nivelpalpaatiota sekä tarvittavat aktiiviset testit. Testien pohjalta pystyimme päättelemään, että tällä hetkellä kipu oli luokiteltavissa mekaaniseksi selkäkivuksi tarkemmin liikehäiriöksi jossa mukana voimakasta lihasjännitystä erityisesti vasemmalla pakaran yläosassa ja alaselässä (tarkemmin m. gluteus maximus ja medius, m. erector spinae sekä m.qudratus lumborum lihaksissa). 
Alla oleva taulukko kuvaa hyvin eri selkäkipujen esiintyvyyttä globaalisti ja niiden luokittelua. Huomaa, että vain 5-10%:ia kaikesta maailman selkä kivusta on spesifiä, eli johtuu yhdestä tietystä tarkasta syystä joka voitaisiin todeta esim. MRI eli magneettikuvalla. (Lisätietoja ja lähde: http://selkakanava.fi/alaselkakivun-pitkittymisen-syyt-selk…).

Annen ongelma luokittui siis tämän mallin mukaan liikehäiriöksi. Liikehäiriössä
on tyypillistä selkärangan rajoittunut liike yhteen tai useampaan liikesuuntaan sekä kipu. Usein henkilöllä on myös voimakasta alaselän lihasjännitystä. Kipua aiheuttavan liikkeen jatkuva välttäminen voi johtaa virheellisiin/kompensoituihin liikemalleihin kivun lievittämiseksi, jolloin syntyy lisäksi liikekontrollin häiriö. Liikehäiriöissä hoidon tavoite on normaalin kivuttoman liikkeen palauttaminen ja liikkeen ylläpitäminen omatoimisilla harjoitteilla. Erittäin tärkeää on myös liikkeen pelkoa poistavien tekijöiden kumoaminen, koska tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että niin kauan kun kuntoutettavalla on liikkeen pelkoa niin kipu voi korkeintaan lievittyä.

Anne kohdalla koehoidoksi tutkimisen ja kliinisen päättelyn pohjalta valikoitui selkärangan manipulaatio käsittely ja kireiden lihaskudosten erilaiset hieronta ja triggerpiste ym. käsittelyt. Tämä siksi, että manipulaatiosta on tutkittua näyttöä liikehäiriön hoidossa ja Annen kohdalla manipulaatiolla ei ollut esteitä/vasta-aiheita. Anne sai myös alustavan ohjeistuksen kipuun vaikuttavista tekijöistä, liikkumiseen rohkaisusta ja yleiset kotihoito ohjeet, mutta harjoittelusta ja sen seurannasta ym. tarkemmin lisää kun Annen kuntoutus etenee.

Vaste ensimmäiselle käynnille ja koehoidolle oli hyvä ja Anne kuvasi selkänsä tuntuvan jo ensimmäisen kerran jälkeen selvästi paremmalta ja totesi iloisesti ”selkäni on kunnossa”. Nähtäväksi jää mikä Annen tilanne on ensi viikolla, kun kuntoutusta jatketaan. Voisiko Annellakin olla liikehäiriön lisäksi myös liikkeenkontrollin häiriötä esim. istuessa jonka hän koki vaikeaksi? Mielenkiinnolla jäämme odottamaan miten kuntoutusta tullaan jatkamaan ensi viikolla fysioterapeutti Marko Oinaksen kanssa.  Tsemppiä Annelle kuntoutukseen ja hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Jani Männistö Turun Fysiokulman vastaava OMT-fysioterapeutti


Toinen käyntikerta: Anne saapui toiselle fysioterapiakäynnille. 
Marko oli tehnyt Annelle Oma Olonosturi-palveluun harjoitukset, johon nyt tällä kertaa otettiin kuvat ja käytiin yhdessä liikkeet läpi. Oma Olonosturi-palvelun kautta Annella harjoitukset kulkevat kätevästi mukana paikasta riippuen.
Ensimmäisen käynnin jälkeen alaselässä oleva kipu oli helpottanut ja antanut uskoa siihen, että jotain on tehtävissä. Harjoitteet mitkä valittiin Annelle antaa tukea syvien lihaksien hallintaa ja vahvistamaan pakara-alueen lihaksistoa.
Harjoitusohjelman avulla Anne jatkaa omatoimisesti kuntoutusta hoitokertojen välillä.
Marko Oinas Turun Fysiokulman vastaava fysioterapeutti

Kolmas käyntikerta: Anne tuli innoissaan Fysiokulman vastaanotolle. Harjoituksia Anne oli tehnyt omatoimisesti kotona, että myös ulkomaan reissulla. Edistystä harjoittelussa oli tullut selvästi, jolloin harjoittelussa otettiin seuraavia askelia eteenpäin. Anne kivut olivat selvästi vähentyneet täsmäharjoittelun myötä. Tällä fysioterapia käynnillä keskityttiin harjoitusliikkeisiin salin puolella. Vanhat liikkeet korvattiin uusilla liikkeillä ja harjoitusohjelma vietiin oma olonosturiin. Näin nämäkin liikkeet Anne saa kätevästi ajasta ja paikasta riippumatta. 
Turun Fysiokulma Oy  Marko Oinas Turun Fysiokulman vastaava fysioterapeutti

Neljäs käyntikerta: Ihmiskokeemme on jo edennyt siihen vaiheeseen, että Anne jatkaa nyt itsenäistä omaa harjoitteluaan seuraavat 4-5 viikkoa. Annelle tehtiin icoach palveluun treeniohjelma, jossa Annella treenit kulkevat mukana ajasta ja paikasta riippumatta. Annen kanssa tullaan olemaan yhteyksissä puhelimitse ja viestein icoach palvelun kautta. 
Neljän fysioterapia käynnin aikana Annen kivut ovat hävinneet selästä kokonaan, vaikka matkalla olikin pieniä vastoinkäymisiä sairastelujen ja pikkuvarpaan murtuman takia. Anne on kuitenkin koko fysioterapiajakson ajan treenannut omatoimisesti kuntosalilla yhdessä personal trainerin kanssa ja ottanut yhteiset treenimme omaan harjoitteluun, joka on auttanut selän kuntoutumisessa ja liikkeiden hallinnassa kuntosalilla. Tavoitteena on, että 5 viikon jälkeen Anne pystyy jatkamaan omatoimista harjoittelua täysin itsenäisesti ilman kipua ja ongelmia, jolloin Anne pystyy viemään liikkumistaan yhä monipuolisempaan suuntaan.
Turun Fysiokulma Oy Marko Oinas Turun Fysiokulman vastaava fysioterapeutti

Viides käyntikerta: Ihmiskokeeseen viimeinen tapaaminen ja kunniakirjan luovuttaminen iloisissa merkeissä.  Anne selätti kivut ja olo on ollut yhtä juhlaa. Yhteinen tarinamme alkoi tammikuun puolessa välissä kohti lääkkeetöntä ja kivutonta elämää. Tälle ajalle mahtui 3 fysioterapia kertaa ja kaksi iCoach valmennusta. Näillä ohjeilla on helppo jatkaa kohti kesää. Turun Fysiokulman fysioterapeutti Marko Oinas oli tyytyväinen lopputulokseen.