Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Kotkan OMT-Fysio

 

Kotkan-OMT-FysioEnsimmäinen käyntikerta: Koehenkilömme Marita Lindström saapui iloisena Kotkan OMT-Fysioon. Marita tuli valituksi koehenkilöksi, koska hän halusi saada apua erityisesti polvi- ja niskavaivoihinsa.

Erityisesti polven takia hän koki toiminta- ja työkykynsä heikentyneen. Alkututkimuksessa fysioterapeutti Tero Somervuoren kanssa kartoitettiin lähtötilanne. Ensimmäinen hoitokerta sisälsi manuaalisen käsittelyn lisäksi Lymfatouch-hoitoa sekä kotiharjoitusohjeet.

Toinen käyntikerta: Marita saapui toiselle fysioterapiakäynnille. Tero oli tehnyt Oma Olonosturi-palvelua käyttäen harjoitusohjelman, johon Marita olikin jo tutustunut. Polvessa esiintyy edelleen kipua, mutta Marita oli tehnyt motivoituneesti harjoitteet. Ensimmäisen käynnin jälkeen polven liikkuvuus olikin lisääntynyt. Toiminnallisesti selkein muutos näkyi kyykyssä, se sujui helpommin, isommalla liikeradalla sekä vähemmällä kivulla! Harjoitteisiin lisättiin tällä kertaa mm. liike myös lantion alueen asennon hallintaan sekä yläselän liikkuvuuteen liittyen. Harjoitusohjelman avulla Marita jatkaa omatoimisesti kuntoutusta hoitokertojen välillä.

Kolmas käyntikerta: Ihmiskoe jatkui tänään pienen tauon jälkeen 3. käyntikerralla. Marita oli tehnyt harjoituksia omatoimisesti ja edistystä olikin tullut selvästi! Esimerkiksi Maritan tasapaino ja jalan asennon hallinta oli parantunut selkeästi. Tällä kerralla keskityttiin pääasiassa harjoitusliikkeisiin salin puolella. Vanhoja liikkeitä kerrattiin terapeutin kanssa sekä harjoituksiin lisättiin hieman uutta haastetta kotiin vietäväksi.

Neljäs käyntikerta: Marita tuli viimeiselle fysioterapiakerralle ennen omatoimista harjoitusjaksoa. Tällä välin hän oli jatkanut omatoimisia harjoituksia, pikkuhiljaa uusia liikkeitä opetellen. Maritan kanssa on ollut tarkoitus varsinkin alkuvaiheessa panostaa liikkeiden laatuun ja asennon hallintaan. Polvessa tuntuu vielä kipua ajoittain, mutta selän ja niskan tilanne on jo mennyt selvästi parempaan suuntaan. Fysioterapeutti Tero teki Maritalle itsenäisen harjoittelun tueksi iCoach-ohjelman, jonka avulla hän jatkaa seuraavat 2 kk omatoimista harjoittelua.

Viides käyntikerta:

Viides käyntikerta: Ihmiskokeen viimeinen päivä ja 5. käyntikerta oli 18.4.  Marita oli harjoitellut ahkerasti omatoimisen iCoach-jakson aikana ja nyt oli loppuarvioinnin aika. Polvessa vielä ajoittain esiintyi kipua rasitukseen liittyen, mutta selän ja yläraajojen vaivat olivat helpottaneet. Kokonaisuutena Marita oli erittäin tyytyväinen tilanteeseen ja koki saaneensa tärkeimpänä hyvät ohjeet omatoimisen harjoittelun jatkamiseen.

Myös fysioterapeutin näkökulmasta tilanne vaikuttaa nyt hyvältä, Marita ei käytä särkylääkkeitä ollenkaan, hän on pirteämpi ja selkeästi motivoitunut jatkamaan omatoimisesti.

Lisää kertomuksia ihmiskokeesta