Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Aktiivifysioterapia Tampere

Ensimmäinen ja toinen käyntikerta: Auron ihmiskoe alkaa!

Aktiivi_Fysioterapia_TampereOsallistumme Auron ketjun Ihmiskokeeseen, jossa on tarkoituksena osoittaa, että fysioterapian avulla voi päästä eroon kivuista ja mahdollisista särkylääkkeistä.

Ensimmäinen koehenkilömme on Elina, jolla on taustalla 14 vuoden telinevoimistelu-ura. Elinalle on sattunut uran aikana useita loukkaantumisia. Viime vuosien ajan hän on kärsinyt mm. alaselän ja lavan seudun kiputiloista.

Kahdella ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä Elina on harjoitellut yhdessä fysioterapeutti Ollin kanssa hartiarenkaan liikekontrollia ja alaselän dynaamista hallintaa. Harjoittelun apuna on käytetty toiminnallista videoanalyysia.

Kolmas ja neljäs käyntikerta: Tammikuun aikana koehenkilömme Elina on käynyt fysioterapiassa yhteensä 4 kertaa. Elina kertoo, että kivut ovat vähentyneet selvästi fysioterapiaprosessin aikana. Elinalla ei enää ole päivittäisiä kipuja alaselän ja lonkan alueella. Myös lapaluun ja hartiaseudun kivut ovat loppuneet kokonaan. Hartiarenkaan liikekontrolli on parantunut huomattavasti säännöllisen harjoittelun myötä. Alaselän dynaamisen liikekontrollin osalta harjoittelua jatketaan edelleen.

Asiakas aloittaa nyt kahden kuukauden itsenäisen harjoittelujakson, jossa apuna käytetään Auronin iCoach etävalmennusohjelmaa. Harjoittelun etenemistä seurataan ja kontrolloidaan videoyhteyksin, puhelimitse tai henkilökohtaisina tapaamisina.

Auron ihmiskoe jatkuu Firstbeat-mittauksen osalta!

Elinalle tehtiin itsenäisen harjoittelujakson aikana autonomisen hermoston tilaa arvioiva sykevälimittaus. Mittauksella saadaan tietoa kehon kokemista stressi- ja palautumisreaktioista sekä harjoittelun intensiteetistä. Elinan kohdalla sovittiin pidemmästä, 7 vuorokauden mittauksesta. Näin saatiin selvitettyä kokonaisen viikon ajalta fyysisen harjoittelun vaikutukset elimistön kuormitukseen.

Fyysistä rasitusta oli mittauksen aikana selvästi liikaa, tällä ollen epäsuotuisa vaikutus palautumiseen. Erityisesti palautumisen käynnistyminen hankaloituu ja tuloksista näkyy ”viivästynyt yöpalautuminen” useana vuorokautena. Riittävä palautuminen on ehtona harjoittelussa kehittymiselle ja ylipäätään hyvälle terveydelle. Lihakset ja nivelet kun kehittyvät levossa. Riittämätön palautuminen myös lisää kivun tunnetta ja altistaa lihasvaurioille. Tulosten pohjalta Elinan harjoitusohjelmaa muokattiin sopivammaksi kokonaiskuormitukseltaan.

”Pyrin arjessa siihen, että saisin säännölliset rytmit kaikkeen ja päivät olisivat hieman ’tasaisempia’. Tämän analyysin kautta on hyvä miettiä, mitä kannattaisi jättää pois ja tehdä toisin ja taas mitkä asiat toimivat hyvin. En ole itse tiedostanut, että palautuminen olisi noin huonoa, tulokset yllättivät sen suhteen. Yllätyin myös siitä, paljonko kaloreita kulutan päivän aikana. Pyrin tästä eteenpäin rakentamaan tasapainoisemman kokonaisuuden.”

Auron ihmiskoe on saatu päätökseen huikein tuloksin!

Elina on erittäin tyytyväinen jakson tuloksiin. Kivut katosivat ja särkylääkkeiden käyttö loppui täysin fysioterapiajakson aikana. Elina oli erittäin motivoitunut toteuttamaan hänelle annettuja harjoiteohjelmia ja tällä on suuri vaikutus lopputulokseen.

“Hartiaseudun kivut ovat pysyneet poissa heti jakson alusta lähtien ja alaselän tilanne on ollut huomattavasti parempi. Telinevoimistelutreenit ovat sujuneet paremmin kuin aiemmin. Aion myös jatkaa fysioterapiassa saamani harjoiteohjelman tekemistä tulevaisuudessakin, sillä harjoitteista on ollut hyötyä myös muuhun treenaamiseen.” Elina

Ihmiskoe on loistava käytännön esimerkki fysioterapian tehosta tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntouttamisessa. Kokelaan oireet olivat kestäneet ajallisesti jo kohtalaisen pitkään ennen kuin hän hakeutui ihmiskokeeseen. Fysioterapiaan voi myös hakeutua ennaltaehkäisevästi, eikä vasta ongelmien ilmaantumisen jälkeen. Virheelliseen liikkeeseen sekä kehon kuormittumiseen voi saada apua helposti ja näin tulevat ongelmat voidaan välttää

Viides käyntikerta: Auron ihmiskoe on saatu päätökseen huikein tuloksin! Elina on erittäin tyytyväinen jakson tuloksiin. Kivut katosivat ja särkylääkkeiden käyttö loppui täysin fysioterapiajakson aikana. Elina oli erittäin motivoitunut toteuttamaan hänelle annettuja harjoiteohjelmia ja tällä on suuri vaikutus lopputulokseen.

“Hartiaseudun kivut ovat pysyneet poissa heti jakson alusta lähtien ja alaselän tilanne on ollut huomattavasti parempi. Telinevoimistelutreenit ovat sujuneet paremmin kuin aiemmin. Aion myös jatkaa fysioterapiassa saamani harjoiteohjelman tekemistä tulevaisuudessakin, sillä harjoitteista on ollut hyötyä myös muuhun treenaamiseen.” Elina

Ihmiskoe on loistava käytännön esimerkki fysioterapian tehosta tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntouttamisessa. Kokelaan oireet olivat kestäneet ajallisesti jo kohtalaisen pitkään ennen kuin hän hakeutui ihmiskokeeseen. Fysioterapiaan voi myös hakeutua ennaltaehkäisevästi, eikä vasta ongelmien ilmaantumisen jälkeen. Virheelliseen liikkeeseen sekä kehon kuormittumiseen voi saada apua helposti ja näin tulevat ongelmat voidaan välttää!

Lisää kertomuksia ihmiskokeesta