Auron Seula

Auron Seula on kustannustehokas tuote, jolla luodaan läpileikkaus yrityksen henkilöstön hyvinvointiin ja tunnistetaan sen suurimmat riskitekijät. Auron Seula antaa yritykselle mahdollisuuden puuttua riskeihin ennen kuin ne toteutuvat kalliina sairaspoissaoloina.

Vähemmän sairauspoissaoloja

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja niihin liittyvät kustannukset ovat yksi suurimmista haasteista monilla työpaikoilla. Selvittämällä työntekijöiden fyysisen hyvinvoinnin tilaa ja siihen liittyviä kuormitustekijöitä voidaan vähentää sekä sairauspoissaoloista että niiden hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Jotta hoitotoimenpiteiden kustannustehokkuus toteutuu, on tärkeää, että ne kohdistetaan oikein valituille joukoille.

 

Fyysisen hyvinvoinnin kartoitus

Auron Seulassa vastaajat arvioivat omaa terveydentilaansa, omaa työtään ja työpaikan olosuhteita erityisesti fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tehtyjen panostusten vaikuttavuutta voidaan arvioida toistamalla kysely.

Auron Seula -kyselykartoitus toteutaan sähköisesti. Kyselyn lisäksi palveluun kuuluu:

  • Henkilökohtainen palaute kaikille vastaajille
  • Ryhmäraportti työnantajalle (ryhmässä yli 20 henkilöä)
  • Tarvittaessa ns. raakadatan toimitus työterveyshuollon hyödynnettäväksi

Väylä todellisiin säästöihin

Auron Seula -palvelu on edullinen väylä todellisiin säästöihin. Palvelun hinta on alk. 23 euroa/kysely. Auron Seula on työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa ja yritys voi saada sen kustannuksista Kelan korvausta.

Auron Seulan hyödyt

  • Analysoitua tietoa tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksesta ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä työntekijälle että työnantajalle
  • Analyysin pohjalta löydetään oikeat kehittämiskohteet oikeille henkilöille
  • Kun kyselyyn liitetään myös toimenpiteitä, voidaan vaikuttaa vähentävästi tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista johtuviin poissaoloihin
  • Konkreettinen työntekijöistä huolehtimisen keino
  • Kohentaa työnantajaimagoa
  • Jatkotoimenpiteisiin voi ryhtyä saman kumppanin kanssa, sillä Auron-ketju toimii maanlaajuisesti

Auron Seulasta voit kysyä lisää mistä tahansa Auron-toimipisteestä.

Lue myös: Työterveyslaitoksen selvitys työterveyshuollon haasteista