Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia

Lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia on useimmiten lääkärin lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Arviointiin ja ohjaukseen voi kuitenkin hakeutua myös omatoimisesti, jos lapsesi liikkumiseen liittyvät asiat mietityttävät.

Neurologisen fysioterapian tavoitteet

Fysioterapian tavoitteina ovat lapsen liikunnallisten taitojen hyvä toiminnalllinen hyödyntäminen sekä normaalin kasvun kokonaisvaltainen tukeminen toimintakyvyn lisäämiseksi. Auronin lasten terapioihin koulutetut fysioterapeutit tuntevat lapsen normaalin psykomotorisen kehityksen ja sen muutokset eri ikäkausina sekä vamman tai sairauden aiheuttamat mahdolliset muutokset.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapamme tukee myönteisesti kuntoutumisprosessia. Työskentelymme viitekehyksenä ovat NDT ja Conductive Education.

Palvelutarjonta

Neurologisen fysioterapian palvelutarjontaamme kuuluu:

  • Terapiatarpeen arviointi
  • Vauvaterapia
  • Cp-lasten varhaisterapia
  • Kotiympäristön muutostarpeen arviointi
  • Apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opastus
  • Koulutus

Kaikki lasten fysioterapiapalvelut voidaan toteuttaa Auronin toimipisteissä, asiakkaan kotona, päiväkodissa tai vaikkapa koulussa. Auron on Kelan sopimuskumppani vaikeavammaisten avo- ja laitoskuntouksessa.

Ryhmäterapiat

Ryhmämuotoinen kuntoutus on innostavaa ja motivoivaa kuntoutujille sekä tarjoaa ryhmäläisille arvokasta vertaistukea.

Järjestämme muun muassa 5-vuotiaiden lasten karkeamotorisin Kenguru-ryhmiä yhdessä fysio- ja toimintaterapeutin kanssa.

Näin löydät Auronin lasten ja nuorten neurologista fysioterapiaa tarjoavat toimipisteet:

  1. Mene toimipistehakuun
  2. Klikkaa hakuehdoksi toimipisteiden sijaan palvelut
  3. Kirjoita hakusanaksi neurologinen fysioterapia
  4. Selaa listaa tai klikkaa karttaa suuremmaksi asuinpaikkakuntasi kohdalla

Täytä perustietolomake ennen lapsen ensimmäistä käyntiä

Olemme erittäin kiinnostuneita asiakastyytyväisyydestä. Anna meille palautetta.