Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Mitä neurologinen kuntoutus on?

 

Henkilön toimintakyky saattaa heiketä sairauden tai esimerkiksi onnettomuuden seurauksena.

Neurologisella kuntoutuksella pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä. Lisäksi pyritään mahdollistamaan ja löytämään ratkaisuja kotona ja sen ulkopuolella toimimiseen. Kuntoutuksella pyritään löytämään jokaisen kuntoutujan yksilöllinen paras potentiaali.

Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneet terapeuttimme auttavat lapsia, nuoria ja aikuisia kuntoutumaan, kun haasteena on neurologinen sairaus tai vamma.

Kuntoutuksella voidaan tuoda apua esimerkiksi:

  • Selkäydinvammat
  • ALS
  • Aivovammat
  • Traumojen jälkitilat
  • Aivoverenkiertohäiriöt
  • MS-tauti
  • Parkinsonin tauti
  • Kehitykselliset hermoston häiriöt,
    kuten esim. CP, meningomyelocele, kehitysvamma

KELA:n sopimuskumppani

Auron on Kelan sopimuskumppani vaikeavammaisten avo- ja laitoskuntouksessa. Lisäksi kuntoutamme myös kaupunkien, kuntien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla tulevia asiakkaita.

Vaikka fysioterapeutin ja lähettävän lääkärin saumaton yhteistyö tukee kuntoutusprosessia, on hyvä tiedostaa, että neurologiseen kuntoutukseen voi hakeutua myös ilman maksusitoumusta. Tällöin kuntoutus alkaa usein nopeammin ja asiakas voi itse päättää kuntoutuksen määrästä ja kestosta.

Neurologisten asiakkaiden fysioterapiakäynnit voidaan toteuttaa Auronin toimipisteissä, asiakkaan kotona, sairaaloiden vuodeosastoilla, vanhainkodeissa tai muussa sovitussa paikassa.

Neurologinen yksilöfysioterapia

Neurologisen yksilöfysioterapian palveluita ovat esimerkiksi:

Fysioterapia
Apuvälinetarpeen arvioinnit
Kotiympäristön muutostarpeen arvioinnit
Kotona selviämisen ohjaus
Läheisten ohjaus kuntouttavaan arkipäivään

Kelan sivuilta löydät lisätietoa neurologisen kuntouksen korvauksista ja hakemuksista.

Allasterapia

Allasterapia on fysioterapian erityismuoto, jossa hyödynnetään veden ominaisuuksia kuntoutuksen toteutuksessa. Veden ominaisuuksia, kuten vastus, noste ja paine, voidaan hyödyntää mm. nivelten ongelmissa, lihasten heikkouksien kuntoutuksessa sekä silloin kun kuivalla maalla liikkuminen on haastavaa tai liian raskasta.

Allasterapeuttimme ovat erikoistuneet ja lisäkouluttautuneet vedessä tapahtuvaan kuntoutukseen. Allasterapiat voivat toteutua sopimuksen mukaan joko uimahallissa tai yksityisessä altaassa.