Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Liedon Fysioterapia

Ensimmäinen käyntikerta: Fysioterapeutti Kirsi Uusikartano otti vastaan ihmiskoe-asiakkaamme, istumatyötä Lietotekevän 42-vuotiaan naisen. Hän kärsii rintarangan jäykkyydestä ja kivusta sekä alaselkäkivuista, ja myönsi, että liikkuminen on jäänyt vähäiselle, ja toivoikin saavansa ihmiskokeesta motivaatiota liikuntaan. Ongelmia oli myös laajemmin esimerkiksi polvi-ja olkanivelissä, mutta hoidossa keskityttiin ensisijaisesti rintarangan hoitoon, ohjauksessa ja kotiharjoittelussa huomioitiin kokonaisuus. Ensimmäisellä kerralla tutkittiin kokonaistilannetta, lisäksi käynti sisälsi manuaalista käsittelyä, mobilisointia ja kotiohjeet.

Jatkokäynnit: Asiakkaamme kanssa on nyt siirrytty etävalmennusjaksoon. Hän on hyötynyt hoitokerroista ja kertoo motivoituneensa myös omaehtoiseen harjoitteluun aiempaa paremmin. Hoitokerroilla ollaan keskitytty tarkemmin kokonaisvaltaiseen asennonhallintaan. Asiakas on fysioterapiassa  käytyjen ohjeiden perusteella osannut kiinnittää työergonomiaan huomiota ja kokee, että tämä on vähentänyt oireilua. Hoitojaksolla on myös motivoitu asiakasta liikkumiseen.

Vaikka etäjakson alussa asiakas olikin  pitkään sairaana, kokee hän etävalmennusjakson lopussa olevan valmis siirtymään jopa kuntosaliharjoitteluun. Hoitojakson aikana asiakas on huomannut, että itsekin pystyy vaikuttamaan kiputiloihin omalla toiminnallaan paljon. Etävalmennusjakson avulla seuraamme, miten asiakas tekee hänelle valittuja harjoitteita ja miten ne sujuvat, sekä miten kiputilanne muuttuu, kun varsinaista hoitoa ei anneta. Etävalmennusjakso kestää 2 kuukautta. Lopputuloksia odotellessa!