Toimintamme jatkuu mahdollisimman normaalina koronavirustilanne huomioon ottaen. Palvelumme ovat käytössä myös videovastaanoton ja kotikäyntien muodossa.

Lasten motoriikkaneuvola

Lapsen liikkumisen kehittyminen on yksilöllistä. Jos et kuitenkaan ole varma, onko kaikki kunnossa, Auronin motoriikkaneuvola auttaa. Korkeasti koulutetut terapeuttimme osaavat vastata monenlaisiin kysymyksiin.

  • Askarruttaako jokin asia lapsesi liikkumisen kehityksessä?
  • Onko vauvan asennolla merkitystä liikkumisen kehittymiseen?
  • Milloin vauvan pitäisi kääntyä? Milloin ottaa leluja käteen?
  • Milloin ryömiä tai kontata? Minkä ikäisenä tulisi nousta seisomaan ja lähteä kävelemään?

Motoriikkaneuvolassa voit keskustella ja pohtia asiaa lasten motoriseen kehitykseen erikoistuneen fysioterapeutin kanssa. Saat myös käytännön neuvoja ja keinoja lapsesi liikkumisen kehittymisen ohjaamiseen arkisissa toimissa.

Auronin motoriikkaneuvola toimii Lappeenrannassa Virikkeessä, Lahdessa Auron Lahden Fysteamissä ja Helsingissä Auron OMT Keskuksessa.

Motoriikkaneuvolaan ilman lähetettä

Auronin motoriikkaneuvolan palvelu on tarkoitettu kaikille 0–24 kuukauden ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Se auttaa silloin, kun vanhemmat epäilevät lapsen motoriikan ja liikkumistaitojen kehittymisessä olevan jotain erityistä huomioitavaa ja haluavat ohjeita ja keinoja liikkumisen kehityksen tukemiseen.

Motoriikkaneuvolaan ei tarvita lääkärin lähetettä tai mitään muutakaan suositusta. Ajan voi varata suoraan terapeutille joko netissä tai puhelimitse.

Motoriikkaneuvolan vastaanotolla

Motoriikkaneuvolassa fysioterapeutti havainnoi ja arvioi lapsen sensomotorista kehitystä ja keskustelee vanhempien kanssa heidän huomioistaan. Tämän perusteella vanhemmat saavat fysioterapeutilta neuvoja ja työkaluja lapsen liikkumisen ja kehityksen kokonaisvaltaiseen tukemiseen.

Terapeutti on lasten fysioterapiaan erikoistunut NDT-Bobath-fysioterapeutti, joka tietää ja tunnistaa lapsen ikätasoiseen kehitykseen liittyvät tyypilliset ja siitä poikkeavat tunnuspiirteet.

Arviointi perustuu havainnointiin lapsen asentomalleista, liikemalleista ja toiminnallisista taidoista suhteessa ikäkuukausiin. Laadullinen liikkeen arvio tapahtuu fysioterapeutin suorittamien havaintojen perusteella.

Mikäli havaintojen, arvion ja keskustelun perusteella huomataan normaalista poikkeavia kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, ohjataan vanhemmat julkisen terveydenhuollon piiriin. Jos kuitenkin havainnoissa ja arviossa tulee esille vain normaaliin kehitykseen kuuluvia vaihteluita tai esimerkiksi lapsen hoitotottumuksiin tai käsittelytapoihin liittyviä seikkoja, vanhemmille annetaan keinoja, joilla asioihin voi vaikuttaa. Tällaisia ratkaisuja voivat olla toisenlainen tapa kantaa, pukea ja riisua lasta tai erilaiset harjoitukset ja leikit, joilla tuetaan ja ohjataan lapsen kehitystä.

Motoriikkaneuvolaan voidaan sopia useampia käyntejä, jos se vaikuttaa tarpeelliselta ja vanhemmat niin haluavat.

Motoriikkaneuvolan hinta

  • € 82 / käynti
  • € 99 / käynti ja kirjalliset ohjeet

Näin löydät Auronin motoriikkaneuvontaa tarjoavat toimipisteet:

  1. Mene toimipistehakuun
  2. Klikkaa hakuehdoksi toimipisteiden sijaan palvelut
  3. Kirjoita hakusanaksi motoriikkaneuvola
  4. Selaa listaa tai klikkaa karttaa suuremmaksi asuinpaikkakuntasi kohdalla

Varaa aika Auronille