Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Kirkkonummen fysikaalinen hoitolaitos

Ensimmäinen ja toinen käyntikerta: Ihmiskoe turhia särkylääkkeitä vastaan on kirkkonummenlähtenyt mukavasti käyntiin! Koehenkilöksemme valikoitui Esa, jolla on ollut vuosien varrella runsaasti erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Hänen toiveenaan olisikin nyt saada ohjausta vaivojen ennaltaehkäisemiseksi sekä päästä säännölliseen rytmiin lihaskunnon ylläpitämisessä. Ensimmäisellä käynnillä fysioterapeutti Silja Zitting teki Esalle alkukartoituksen, jonka pohjalta laadittiin kotiharjoitusohjeet. Tänään oli vuorossa toinen tapaamiskerta, jolloin Esalle tehtiin lihaskuntotesti. Lisäksi käytiin läpi kotiharjoitusliikkeitä sekä muokattiin Esan treeniohjelmaa

Kolmas käyntikerta: Kolmannella käynnillä käytiin läpi, miten Esan omatoiminen harjoittelu on sujunut sekä tarkastettiin liikkeiden suoritustekniikkaa ja mahdollisia ongelmakohtia. Kotiharjoitteiden haastavuutta on vähitellen lisätty, mutta kuitenkin edelleen pääpaino on tukilihasten aktivoinnissa sekä liikkuvuuden kohentumisessa. Ongelmana Esalla on ollut “kireät” lonkat, johon fysioterapeutti Silja antoi vinkkinä tehdä avaavaa käsittelyä putkirullan kanssa. Käynnin lopuksi tehtiin vielä manuaalinen käsittely rintarangalle sekä reiden ulkosivun kireille lihaksille.

Neljäs käyntikerta: Koehenkilömme Esa on nyt käynyt neljä kertaa fysioterapiassa, jonka lisäksi hän on harjoitellut säännöllisesti kotiharjoitusohjelman mukaisesti. Edistystä on tapahtunut: Esa kertoo pääsevänsä nykyään helpommin lattialta ylös, mikä oli alkuvaiheessa yksi ongelmakohdista. Myös lonkkien jäykkyys on lievittynyt ja kotiharjoitukset ovat alkaneet tuntua kevyemmiltä.

Näin ollen Esan harjoitusohjelmaa päivitettiin jälleen, ja hänelle laadittiin treeniohjelma kuntosalille. Nyt vuorossa on kahden kuukauden iCoach-jakso, jonka aikana Esa toteuttaa omatoimisesti harjoittelua. Jakson aikana Esa ja fysioterapeutti Silja ovat yhteydessä iCoach-palvelun kautta sekä muokkaavat ohjelmaa tavoitteiden mukaisesti.

Viides käyntikerta:  Projektin aikana Esa kävi fysioterapiassa 4 kertaa, jonka jälkeen hän jatkoi harjoittelua omatoimisesti 2 kuukauden iCoach-jakson ajan. Eilen oli loppuyhteenvedon aika. Jakson aikana haasteita ilmeni erityisesti Esan ajanhallinnan suhteen: aikaa harjoitteiden tekemiseen ei vuorotyöltä ja harrastuksilta meinannut löytyä. Lopulta hän kuitenkin pääsi hyvään harjoittelurytmiin ja tuloksiakin alkoi syntyä.

Esa kokee lihaskuntonsa parantuneen, mikä näkyi myös lihaskuntotesteissä: tulokset olivat kohentuneet kaikilla osa-alueilla. Lisäksi Esan särkylääkkeiden käyttö väheni sekä yleinen jaksaminen kohentui: työpäivän jälkeen olo on ollut pirteä, ja puhtia on riittänyt myös kuntosalilla käymiseen. Esa on mainio esimerkki siitä, kuinka jo pienellä tekemisellä saadaan tuloksia aikaiseksi, kun tehdään oikeanlaisia asioita. Hyvä Esa!