Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

FHL Apupiste Kitee

Ensimmäinen käyntikerta: Koehenkilömme on n. 30-vuotias palvelualalla työskentelevä henkilö. Työ on erittäin kuormittavaa niska-hartiaseudulle ja yläraajoille. Hänellä on ollut useita vuosia niska-hartiaseudussa ja vasemman lavan alueella kipua, mikä hankaloittaa työn tekemistä. Oireisiin liittyy myös päänsärkyä/migreeniä ja välillä pahoinvointia.

Fysioterapeutin tutkimuksen perusteella hänellä on rintarangassa jäykkyyttä, yläselän ryhdissä, vasemmassa olkapäässä ja lavassa hallinnan vaikeutta. Hän on saanut aluksi ohjeistusta rintarangan liikkuvuuden lisääntymiseksi sekä harjoitteita vasemmalle olkapäälle ja lavalle.Apupiste Kitee Meillä tehdään

Toinen ja kolmas käyntikerta: 100 terveempää suomalaista on Auron Fysioterapeuttien 100 v. Suomen lahja. IHMISKOE etenee myös meillä Apupisteellä. Fysioterapeuttimme on tavannut asiakkaamme nyt kolmesti tammikuun aikana ja fysioterapeuttisen tutkimisen pohjalta on laadittu oma harjoitteluohjelma. Harjoitteita on yhdessä läpikäyty jokaisella tapaamiskerralla ja tarvittaessa muutettu sopivammiksi.

Nämä harjoitteet on siirretty Oma Olonosturiin, joka on nettipohjainen ohjelma. Sinne asiakkaalle on ladattu kuvallisten harjoitteiden lisäksi kirjalliset ohjeet ja harjoittelukalenteriin harjoituspäivät. Asiakas voi kyseisen ohjelman kautta olla yhteydessä omaan fysioterapeuttiin ja tarvittaessa esittää kysymyksiä tai muuten vaan kommeitoida edistymistään. Asiakas voi siellä ylä- tai alapeukuttaa harjotteluaan ja harjoitteita.

Meillä on nyt tammikuussa vielä yksi tapaamiskerta ja sen jälkeen siirrytään Oma Olonosturin käytöstä kahden kuukaiden iCoach valmennukseen. ICoach valmennus on niin ikään nettipohjainen ohjelma, jonka välityksellä fysioterapeutti ja asiakas on yhteyksissä toisiinsa koko tämän harjoitusjakson ajan.

Asiakkaamme on päässyt hyvin alkuun/vauhtiin harjoitelussaan. Harjoitteet kohdistuvat syviin ns.ryhtilihaksiin ja hyvän ryhdin hallintaan, liikkuvuus harjoitteisiin lähinnä rintarangan alueella sekä yläraajojen lihasvoimaa ylääpitäviin/lisääviin harjotteisiin.

Seuraathan meidän edistymistä IHMISKOKEESSA facebook sivuillamme jatkossakin. Henkilökohtainen valmennus jatkuu siis maaliskuun loppuun saakka.

Liikunnan riemua vaan kaikille!!!!!

Neljäs käyntikerta: No niin, nyt ollaan siinä vaiheessa IHMISKOETTA, että kaikki alkuvaiheen tapaamiskerrat (4 kertaa) on toteutunut. Tässä matkan varrella olemme muuttaneet harjoitteita; mm. yksi rintarangan liikkuvuusharjoitus poistettiin ohjelmasta, koska liikkuvuus parani niin, että asiakas koki sen jo turhaksi. Muut liikkuvuusharjoitteet pysyvät ohjelmassa mukana. Kaularangan syvien lihasten aktivointi ja ryhtiharjoitteet pysyvät ennallaan ja niitä jatketaan toistaiseksi ainankin ilman vastusta. Lavan stabilovia harjoitteita ja yläraajojen lihasvoimaharjoitteita ei muutettu, mutta vastusta asiakas voi tarpeen mukaan lisätä. Pehmytkudoskäsittelyin lihashuoltoa olemme muutamalla kerralla toteuttaneet.

Nyt meillä on yhdessä asiakkaan kanssa luotu harjoitusohjelma, jota hän omatoimisesti jatkaa edelleen, mutta Oma Olonosturista siirrymme iCoach etävalmennukseen.

Tässä vaiheessa asiakas täytti myös Auron luotsissa välipalautteen. Fysioterapeutti vertaa välipalautteen tietoja luotsin alkutilanteeseen ja infoaa sivuillamme, onko muutosta suuntaan tai toiseen tapahtunut. Tästä siis myöhemmin.

Nyt ei sitten kuin harjoittelu intoa edelleen asiakkaallemme ja tsemppausta. Kahden kuukauden iCoach valmennus alkakoon!!!!!!! Käykää sivuillamme kannustamassa asiakastamme! Päivitämme tietoja sitä mukaa, kun muutoksia tapahtuu tai ainakin kerran viikkoon.

iCoach jakso: Nyt jo neljä viikkoa etävalmennusta takana ja asiakkaamme kivut ovat pysyneet poissa tämän viimeisen viikon ajan eikä hän ole edelleenkään tarvinnut kipulääkettä. Eli neljä viikkoa kipulääkkeittä!!!

Viides käyntikerta: Kolmen kuukauden kuntoutusjakso on loppunut ja tulokset ovat positiivisia. Asiakkaamme oireet ovat selvästi helpottuneet/hävinneet ja kipulääkkeiden tarve on merkittävästi vähentynyt, miltei kokonaan loppunut.

Asiakkaan loppupalaute: Harjoittelu ollut hyvin tiivistä ja melko raskasta kaiken muun ohella arjessa, mutta samalla myös hyvin palkitsevaa. Yleinen olotila ollut parempi, kun niska/hartiavaivat huomattavasti vähentyneet, myöskään huimausta ei ole ollut! Koen siis, että olen onnistunut erittäin hyvin.

Fysioterapialla voidaan parantaa säryn aiheuttaja ja päästä ulos kipulääkekierteestä. Meillä tehdään terveempiä suomalaisia!!!