Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Auron Tikkurilan Kuntoasema

Koehenkilö 1

Ensimmäinen käyntikerta: Auron Tikkurilan fysioterapeutti Saara otti vastaan auron tikkurilaensimmäisen koehenkilömme, joka on 33-vuotias ohjaaja palvelutalossa. Työnkuvaan liittyy raskaita potilassiirtoja. Hänellä on ollut useamman vuoden ajan oireilua niskahartiaseudussa; lihaskireyttä, päänsärkyä, huimausta ja käsien puutumista/tikkuilua. Lisäksi alaselkä on kipeä ja jäykkä.

Saaran tutkimuksen perusteella rintakehässä on jäykkyyttä, ja kaularanka on osittain yliliikkuva. Pään linjaus on keskiasennon etupuolella, joka rasittaa erityisesti niskaa. Tänään käsittelyssä olivat rintakehän jäykät/kireät alueet, ja koehenkilö sai ohjeet kotiin, joilla hän pystyy itse lisäämään rintakehän liikkuvuutta ja aktivoimaan heikkoja lihaksia. Saara näyttää esimerkkiä harjoitteista.

Seuraamme koehenkilöiden matkaa koko hoitosarjan ajan.

Toinen käyntikerta: Toisella fysioterapiakäynnillä kartoitettiin koehenkilön alaselkäkipujen syitä. Fysioterapeutti Saaran tutkimuksessa selvisi, että asiakkaalla on kireyttä reiden takaosan lihaksistossa, aliliikkuvuutta lantiossa ja asennon hallinnan vaikeutta lanneselässä. Merkkejä esimerkiksi välilevyn pullistumasta ei löytynyt. Kuntoutusta jatkettiin lantion liikkuvuutta lisäämällä, lihaskireyksiä avaamalla ja ohjaamalla asiakkaalle liikkeitä, joilla hän voi itse lisätä lantion ja selän liikkuvuutta ja hallintaa. Kuntoutusohjelma lähetettiin Auronin Oma Olonosturiin, jonne merkattiin myös harjoituspäivät muistuttamaan ja motivoimaan asiakasta. Koehenkilö innostui myös Auron Tikkurilan Bodybow-ryhmästä, jota hän aikoo tulla kokeilemaan seuraavalla viikolla.

Kolmas käyntikerta: Kolmannella fysioterapiakerralla jatketaan manuaalisia hoitoja ja tehdään asiakkaalle uusi harjoitusohjelma. Koehenkilöllä on vielä ongelmana aamusta saakka olevat päänsäryt. Tähän kokeillaan avuksi uutta Mediluxx Dream-tyynyä, jonka koehenkilö saa kokeiltavaksi Auron Tikkurilan tuotemyymälästä.

Fysioterapeutti Saaran ohjauksella käytiin uudet harjoitteet läpi, joiden tarkoituksena on vahvistaa koehenkilön keskivartalon syviä lihaksia sekä pakaralihaksia, ja lisätä alaselän hallintaa. Pakaralihasten vahvistamisen tarkoituksena on lihastasapainon parantaminen; kun pakaralihakset ovat vahvat, takareidet eivät tee liikaa työtä ja näin ollen niiden kireys helpottaa. Syvien lihasten vahvistaminen taas parantaa ryhtiä ja mahdollistaa pinnallisten lihasten rentoutumisen. Hallintaharjoitteissa koehenkilön tavoitteena on oppia havaitsemaan ja hallitsemaan lannerangan pyöristyminen.

Neljäs käyntikerta: Neljännellä fysioterapiakerralla koehenkilölle ohjattiin keskivartaloa ja niskaa vahvistavia harjoituksia. Koehenkilön toivomuksesta hänelle ohjattiin myös seisten tehtäviä harjoituksia, joita hän voi tehdä töissä taukojen aikana. Nämä harjoitukset lähetettiin Auron iCoachiin, jonka avulla koehenkilö treenaa seuraavat kaksi kuukautta itsenäisesti. Lisäksi fysioterapiakäynnillä käsiteltiin niskahartiaseutua, sillä etenkin niskan alaosassa on vielä jäykkyyttä ja kireyttä, mikä vaikuttaa koehenkilön päänsärkyihin.

Viides käyntikerta: Viimeisellä fysioterapiakerralla kävimme koehenkilön kanssa läpi saavutetut tulokset. Sairastelu oli hankaloittanut itsenäistä harjoittelua, mutta tästäkin huolimatta jatkuvia pääsärkyjä ei enää ole, kädet eivät puudu läheskään niin usein, ja särkylääkkeiden syöminen on vähentynyt. Koehenkilömme pääsi siis asetettuihin tavoitteisiin! Jatkoksi varattiin vielä LPG-hoito lihasten rentouttamiseksi ja jatkossa koehenkilömme osallistuu Auronin Niskalenkki-ryhmään, jossa aktiivinen kuntoutus jatkuu.

Koehenkilö 2

Ensimmäinen käyntikerta: Tuulia tulee fysioterapeutti, OMT Mika Ulaskan vastaanotolle Auron Tikkurilan Kuntoasemalle pitkittyneen vasemman puoleisen yläniskakivun vuoksi. Tuulialla on ollut yläniskakipua ja -jomotusta 5-10 vuotta. Muina oireina Tuulialla on molemmin puoleinen hartiakipu ja oikean olkapään kipu. Yläniskakipu herättää Tuulian toisinaan öisin, ja jomotusta on heti aamusta. Kysyttäessä Tuulia muistaa, että hän on ollut peräänajokolarissa noin 15 vuotta sitten.

Tutkittaessa Tuulialta löytyy vasemmanpuoleinen yläkaularangan liikehäiriö ja lihasaristus vasemmalla yläniskassa. Ensimmäisellä käynnillä haastattelun ja tutkimisen lisäksi fysioterapeutti mobilisoi Tuulian yläkaularankaa.

Toinen käyntikerta: Tuulia tulee toiselle käynnille. Ensimmäisen käynnin jälkeen tilanne on pysynyt samanlaisena. Nyt arvioidaan syytä oikean olkanivelen kivulle. Hartiarenkaasta/lapaluusta ei löydy selkeää asento- tai lihastoimintaongelmaa, jotka ovat usein syynä pitkittyneelle olkanivel- tai hartiakivulle. Oikeassa olkanivelessä todetaan liikerajoitus yläsuuntaan loppuliikeradalla. Tähän liittyy myös rintarangan ylä- ja keskiosan liikerajoitus.

Fysioterapeutti mobilisoi Tuulian yläkaularankaa ja antaa tähän omatoimiset harjoitteluohjeet. Lisäksi fysioterapeutti mobilisoi oikeaa olkaniveltä sekä mobilisoi ja manipuloi rintarankaa. Näihin Tuulia saa myös omatoimiset harjoitteluohjeet.