Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Auron Leppävaara

auron leppävaaraKoehenkilö 1

Ensimmäinen käynti: Solja Lehti, 34v saapui innokkaana Auron Leppävaaraan. Solja tuli valituksi koehenkilöksi, koska hänellä on tenniskyynärpääoiretta sekä niska-hartiaseudun ongelmaa. Varsinkin tenniskyynärpääkipujen vuoksi hän koki työ- ja toimintakykynsä heikentyneeksi. Alkututkimuksessa fysioterapeutti Maarit Suojansalon kanssa kartoitettiin lähtötilanne. Ensimmäinen hoitokerta sisälsi manuaalisen käsittelyn lisäksi kotiharjoitusohjeita.

Toinen käyntikerta: Solja tuli Auron Leppävaaraan toiselle fysioterapiakäynnilleen. Toisella käynnillä fysioterapeutti Maarit antoi Soljalle kotiohjeet OmaOlonosturiin. Kotiohjeet sisälsivät kaularangan hallintaharjoitteita, sekä vahvistavia harjoitteita kyynärvarren lihaksille. Toisella fysioterapiakerralla kivunhoitona kokeiltiin myös akupunktiota.

Kolmas käyntikerta: Solja tuli 3 terapiakäynnilleen hyvillä mielin. Akupunktio tehosi loistavasti viime kerralla ja kyynärvarsien kivut olivat poissa 2 päivää! Solja pystyi jättämään 3 iltana Triptyl-lääkkeenkin pois, jota käyttää kroonisen kivun hoidossa! Solja on myös aktiivisesti tehnyt hänelle ohjattuja harjoitteita ja ne ovat tuntuneet myöskin hyviltä. Kolmannella kerralla Soljan kipuja hoidettiin jälleen akupunktiolla sekä käsiteltiin rintarangan aluetta, joka on aliliikkuva. Fysioterapeutti Maarit on erittäin tyytyväinen kun löytyi tehokas lääkkeetön keino Soljan kroonisen kivun hoitoon!

Neljäs käyntikerta: Soljan 4. fysioterapiakäynnillä jatkettiin kivun hoitoa akupunktion keinoin. Solja on pystynyt nyt akupunktiokertojen jälkeen jättämään kipulääkkeet kokonaan pois! Fibromyalgiasta johtuvat jalkojen kivut ovat poistuneet ja Solja kertoi, että on voinut nukkua paremmin, kun säryt ovat poissa! Myös migreenipäänsäryt ovat olleet poissa. Nyt Soljalla alkaa 2 kk:n itsenäisen harjoittelun jakso Auronin iCoach-palvelun avulla, jonka jälkeen Solja tulee vielä viimeiselle fysioterapiakäynnilleen. Toivotaan, että akupunktion hyvät vaikutukset kantavat pitkälle! Treeni iloa Soljalle!

Viides käyntikerta: Onnea Suomi 100v! Fysioterapian ihmiskoe on saatu Auron Leppävaarassa päätökseen. Solja tuli viimeiselle fysioterapiakäynnilleen hyvillä fiiliksillä! Kahden kuukauden aikana Solja on aktiivisesti tehnyt hänelle annettuja harjoitteita Auronin iCoachin avulla, mikä näkyy hyvinä tuloksina. Tenniskyynärpääkivut ovat poistuneet, mihin vaikuttaa myös työnkuormituksen väheneminen. Migreeniä on ollut 2 kuukauden aikana vain muutaman kerran! Särkylääkkeiden syönti on vähentynyt merkittävästi: 2 kuukauden aikana Solja on joutunut ottamaan vain 5 särkylääkettä, kun hän aiemmin tarvitsi särkylääkkeitä useana päivänä viikkossa! Hyvää jatkoa Soljalle kivuttomampaan elämään ja kiitokset fysioterapeutti Maarit Suojansalolle.

Koehenkilö 2

Ensimmäinen käyntikerta: Fysioterapeutti Maarit Suojansalo (purentaelimistön ongelmiin erik. fysioterapeutti) otti vastaan koehenkilön, joka on 28- vuotias päätetyötä tekevä nainen. Hänellä on ollut vuoden ajan lähes päivittäisiä päänsärkyjä, joihin hän on joutunut syömään särkylääkkeitä. Hänellä on myös ollut pidemmän aikaa purentalihasten kireyttä ja yön aikaista hampaiden yhteen puremista, joka pahentaa päänsärkyjä.

Maaritin tutkimuksen perusteella purentalihaksissa on melko voimakasta varsinkin oikeanpuoleista kireyttä, joka vaikuttaa oikean leukanivelen toimintaan. Hänellä on myös rintarangassa tiukkuutta. Alkututkimuksen jälkeen koehenkilön kanssa käytiin läpi työergonomiaa ja sen vaikutusta purentalihasten kireyteen sekä käsiteltiin purentalihaksia sekä suun sisäpuolelta, että ulkopuolelta. Koehenkilö sai myös harjoitteita ja ohjeita kotiin. Yksi harjoitteista oli hyvän ryhdin löytäminen sekä istuma-asennossa, että seistessä. Harjoite on niinkin helppo, että seistessä lähtee painamaan jalkoja alustaa kohti, jolloin keho kohottautuu ylös. Istuen istuinkyhmyjen painaminen alustaan saa aikaan saman. Tällöin ei tarvitse lähteä miettimään mihin asentoon kehon eri osat täytyy laittaa, vaan hyvä ryhti löytyy kuin itsestään! Seuraamme koehenkilön matkaa koko hoitosarjan ajan.

Toinen käyntikerta: Koehenkilömme tuli toiselle fysioterapia-käynnilleen hyvillä mielin! Edellisen kerran jälkeen hänen on täytynyt vain kerran turvautua särkylääkkeeseen päänsäryn vuoksi. Hänen mukaansa päänsäryt ovat jo nyt selvästi vähentyneet! Fysioterapaeutti Maarit käsitteli tänään uudestaan koehenkilön niska-hartiaseudun lihaksiston sekä purentalihaksiston. Koehenkilön kanssa käytiin läpi henkilökohtaiset harjoitteet, jotka hän saa OmaOlonosturiin. Näin hän voi jatkaa aktiivista kuntoutumista myös kotona.

Kolmas käyntikerta: Kolmannella kerralla koehenkilön päänsäryt ovat edelleen vähentyneet! Viikon aikana hänellä oli ollut vain kerran päänsärkyä. Koehenkilö on aktiivisesti tehnyt hänelle ohjattuja mobilisointiharjoitteita, mitkä löytyvät kuvasta. Koehenkilö on myös kiinnittänyt huomiota hyvään työasentoon, millä on suuri merkitys niska-hartiaseudun ja purentalihasten toiminnan kannalta.

Neljäs käyntikerta: Koehenkilö tuli 4. fysioterapiakerralle 3 viikon tauon jälkeen. Muutamassa viikossa purentalihaksistoon oli päässyt syntymään uudelleen lievää jännityksen tunnetta, mutta päänsäryt ovat edelleen pysyneet vähäisenä. Fysioterapeutti Maarit Suojansalo käsitteli koehenkilön purentalihaksiston sekä niska-hartiaseudun lihaksiston ja käytiin läpi henkilökohtaiset harjoitteet.

Tästä alkaa koehenkilön 2 kk:n etävalmennusjakso Auronin iCoach:in avulla, jolloin asiakas harjoittelee itsenäisesti hänelle ohjattujen harjoitteiden mukaisesti ja fysioterapeutti antaa ohjausta etänä. Maarit latasi koehenkilön harjoitteet Auronin iCoach-palveluun. Kuvassa Maarit näyttää yhtä koehenkilölle ohjatuista rintarangan mobilisointiliikkeistä.

Viides käyntikerta: Onnea Suomi 100v! Fysioterapian ihmiskoe on saatu Auron Leppävaarassa päätökseen. Koehenkilö tuli viimeiselle fysioterapiakäynnilleen hyvillä mielin! Omaharjoittelujakso iCoachin kanssa oli mennyt hyvin, mutta muutto- ja työkiireet saivat asiakkaan aikataulut sen verran sekaisin, että harjoitteluun tuli välillä taukoja. Taukojen aikana asiakas selvästi huomasi, että päänsäryt tulevat takaisin ilman aktiivista harjoittelua. Muuten päänsäryt ovat vähentyneet ja särkylääkkeiden syöminen sitä myötä! Viimeisellä fysioterapiakerralla käsiteltiin asiakkaan purentalihaksia sekä niska-hartiaseutua. Hyvää jatkoa koehenkilölle ja tsemppiä treenaamiseen sekä kiitokset fysioterapeutti Maarit Suojansalolle.