Auron yhdistyy Fysiokseen. Auron toimipisteet muuttuvat nimeltään ja ulkoasultaan Fysiokseksi ja varaukset siirtyvät asteittain Fysios.fi sivuille kevääseen 2021 mennessä. Yhdistymisen ansiosta asiakkaille tarjottavat palvelut lisääntyvät.

Tiedoksi Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutujien osalta toimimme viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Kela on päivittänyt ohjeistustaan 20.3.2020 seuraavasti:

Kela suosittaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Jos asiakas on lapsi, lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Fysioterapian sekä muun kuntoutuksen toteutuminen on erittäin tärkeää sujuvan arjen ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi  koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. Olemme yhteydessä Kelan kuntoutujiin kunkin yksilölliseen tilanteeseen sopivan kuntoutuksen -etä- tai läsnäkuntoutuksen- sopimiseksi.

Ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, ellei toisin ilmoiteta.