Lemminkäinen ja Auron yhteistyöhön

Suomen ainoa valtakunnallinen kuntoutus- ja hyvinvointiketju Auron Oy on tänään allekirjoittanut sopimuksen fysioterapiapalveluista rakennuskonserni Lemminkäisen kanssa.

Lemminkäinen työllistää Suomessa kuusituhatta työntekijää ja toimihenkilöä, jotka saavat nyt käyttöönsä Auronin fysioterapiapalvelut työnantajansa kustannuksella.

 

Sopimuksen taustalla on Lemminkäisen tarve ennaltaehkäistä henkilöstönsä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairastumisia, jotka ovat yleisin kipua aiheuttava ja poissaoloihin johtava sairausryhmä. Sairauksille altistaa raskas ruumiillinen ja toistuva kuormitus, tapaturmat, liikapaino ja epäterveet elintavat. Lemminkäisen työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeistä 60 prosenttia myönnetään tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia.

”Investoimalla henkilöstön hyvinvointiin yritys säästää rahaa pitkällä tähtäimellä. Rakennusalalla selkä- ja olkapäävaivat ovat yleisiä. Ilman työnantajan mahdollistamia fysioterapiapalveluita hoitoon hakeutuminen viivästyisi, josta seuraisi työkyvyttömyysjaksoja, jotka pahimmassa tapauksessa voisivat johtaa jopa eläköitymiseen”, johtava työterveyslääkäri Kimmo Ketola Lemminkäisestä toteaa.

Kustannussäästöjä kertyy myös palveluiden keskittämisestä yhdelle valtakunnalliselle toimijalle. Lemminkäinen on viimeisten puolentoista vuoden aikana yksinkertaistanut konsernirakennettaan ja yhtenäistänyt työterveyshuoltoaan. Tähän asti henkilöstö on voinut hakeutua fysioterapiaan vapaasti valitulle palveluntuottajalle.

”Laatua ei ole voinut arvioida, laskuja on tullut sadoilta eri palveluntuottajilta ja kustannuksia on paikoitellen ohjautunut epätasaisesti työterveyshuollon korvausluokkiin. Epäsuoria kustannuksia on tullut laskujen selvittämisestä ja tarkistamisesta. Keskittämällä yhdelle valtakunnalliselle palveluntuottajalle haemme helpompaa kustannusten seurantaa”, Ketola kertoo.

Raportoinnista työkaluja sairauksien ennaltaehkäisyyn

Auronin raportointijärjestelmän avulla Lemminkäinen voi seurata investointinsa kannattavuutta. Lisäksi Auron Oy on kehittänyt yhdessä fysioterapeuttien, lääkärien ja terveydenhoitajien kanssa CERM Guide luokittelujärjestelmän, joka on terveydenhuollon ammattilaiselle tarkoitettu selainpohjainen ohjelma tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien diagnostiikkaan, fysioterapiaan ja kuntoutukseen. Ohjelman päävastuullinen asiantuntija on THM, ft, OMT Markku Paatelma.

”Ohjelman avulla terveydenhoitohenkilöstö voi mm. tehostaa ajankäyttöään ja ohjata henkilöstöä ergonomiassa ja omaharjoittelussa”, Auronin toimitusjohtaja Panu Kuusisto toteaa.

Useat tuki- ja liikuntaelinvaivat tarvitsevat ohjausta oikeanlaisen liikunnan ja terveiden elämäntapojen pariin. Fysioterapian aloittamisen yhteydessä asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja hänelle laaditaan henkilökohtainen harjoitusohjelma joko paperilla tai sähköisesti päivitettävään oma olonosturi -ohjelmaan.

”Henkilökohtaisen ohjauksen merkitys fysioterapiassa on suuri: fysioterapeutilla on aikaa perehtyä potilaan tilanteeseen ja antaa konkreettisia ohjeita siitä miten potilas voi itse vaikuttaa oman terveytensä kohentumiseen”, sanoo Ketola.

Lemminkäisen henkilöstöstä on 65 prosenttia rakennustyössä olevia työntekijöitä ja loput 35 prosenttia toimihenkilöitä. Nyt solmittu sopimus antaa Lemminkäisen työntekijälle ja toimihenkilölle mahdollisuuden viiteen fysioterapiakäyntiin vuodessa ja alaraajatutkimuksen työterveyslääkärin lähetteellä. Alaraajatutkimuksessa jalan ongelmiin erikoistunut fysioterapeutti tekee alaraaja-analyysin, jossa tulevat ilmi jalkojen virheasennot. Samalla tarkistetaan nivelsiteiden tuki- ja lihasvoima sekä alaraajojen ja selän yhteistoiminta. Analyysin perusteella fysioterapeutti saa tiedot alaraajojen ongelmista ja voi muotoilla tarvittaessa yksilölliset pohjalliset.

Lisätiedot:
Auron Oy, toimitusjohtaja Panu Kuusisto, puh. 050 2947, panu.kuusisto@auron.fi ja myyntijohtaja Nina Punakivi, puh. 050 351 4453, nina.punakivi@auron.fi , www.auron.fi

Lemminkäinen Oyj, johtava työterveyslääkäri Kimmo Ketola, puh. 0207 153 542 tai 040 7241 476, kimmo.ketola@lemminkainen.fi

Auron on suomalainen hyvinvointiin ja kuntoutukseen erikoistunut perheyritys, joka on alansa ainoa valtakunnallinen ketju. Auronilla on 12 omaa toimipistettä, jonka lisäksi ketjuun kuuluu 65 partneriyritystä eri puolella Suomea. Auronissa tehdään töitä yli 40 vuoden kokemuksella. Heinäkuuhun 2009 saakka yritys toimi Top Clinics Rehab -nimellä.

Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin neljännes. Konsernin palveluksessa työskentelee keskimäärin 8 000 henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.”