Fysioterapia paransi terveyttä ja työkykyä

Fysioterapiassa käyneet potilaat arvioivat hoidon vaikuttavuutta.

Lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien aiheuttamien haittojen vuoksi fysioterapiassa käyneet potilaat arvioivat hoidon parantaneen heidän kokonaisterveyttään huomattavasti.Tämä käy ilmi Terveystalon lähes 700 fysioterapiapotilaan antamasta asiakaspalautteesta.

– Tulokset osoittavat, että fysioterapialla on alkuperäinen vaiva saatu vähenemään melkein puoleen. Merkittävää tässä aineistossa on se, että tämän lisäksi vastaajat kokivat fyysisen kuntonsa, energisyytensä sekä työ- ja toimintakykynsä parantuneen reilulla 10 prosentilla, korostaa Tanja Vuorela, Terveystalon ylilääkäri, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri.”
Lue koko artikkeli alla olevasta linkistä.

Lue lisää